dây dò tủ đông berjaya

Nhận xét |

Tình trạng sẵn có: Sản phẩm không còn trong kho!

dây cảm biến nhiệt
dây dò nhiệt

DÂY DÒ TỦ ĐÔNG BERJAYA

DÂY DÒ TỦ ĐÔNG

GỒM 2 LOẠI 

NTC VÀ PTC

dò nhiệt cho tủ đông berjaya, tủ mát berjaya

thích hợp cho bộ bixell 

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.